מדיניות ביטול והחזרת מוצרים

ביטול הזמנה

8.1 מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

8.2 ניתן לבטל הזמנת קנייתו של מוצר מיום ההזמנה ועד 60 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או ממועד קבלת אישור ההזמנה – לפי המאוחר.

8.3 על אף האמור לעיל, ביטול הזמנה של מוצרי חשמל, מוצרי סלולר משקפי שמש ומוצרי קוסמטיקה תתאפשר בתוך 14 יום בלבד מיום קבלת המוצר על-ידי הלקוח בהתאם למפורט כאמור.

8.4 זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים:

8.4.1 טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח.

8.4.2 טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים כגון מוצרי מזון שעבר תאריך תפוגתם ועוד).

8.4.3 תרופות מרשם ו/או תרופות ללא מרשם.

8.4.4 טובין שמחירו אינו יורד -50 ש”ח.

8.4.5 טובין שלא נעשה בו שימוש והחזרתו נעשתה באריזה המקורית.

8.5 ביטול הזמנה בטרם משלוח המוצר ללקוח יעשה כמפורט להלן. הביטול יכנס לתוקפו רק עם אישור קבלת ההודעה על-ידי החברה, ובלבד שההזמנה טרם נשלחה ללקוח:

8.5.1 כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס “הזמנה התקבלה” בעמוד “היסטוריית ההזמנות”, יופיע לצד שורת ההזמנה כפתור (אייקון) לביטול הזמנה, לחיצה על הכפתור תבטל את ההזמנה באופן מיידי.

8.5.2 כאשר ההזמנה הינה בסטאטוס “הזמנה בטיפול”, ניתן לבטל את ההזמנה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן. לאחר שליחת הודעת ביטול ההזמנה נציג משירות הלקוחות ייצור קשר עם הלקוח להמשך תהליך הביטול ההזמנה:

8.5.2.1 שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר/ביטול הזמנה על ידי בחירת “ביטול הזמנה” ומילוי פרטים.

8.5.2.2 פנייה לשירות הלקוחות כאמור בסעיף 1.11.

8.5.2.3 שליחת מייל לכתובת mailto:info@b-st.coo.il

8.5.2.4 שליחת פקס למספר 08-6286820.

8.6 ביטול הזמנה לאחר אספקת המוצר ללקוח תעשה באופן הבא:

8.6.1 היה וביטול ההזמנה נעשה עקב פגם במוצר שסופק ללקוח, עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, עקב אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה: (א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 8.5.2 לעיל, ולא יאוחר מ-60 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לאחד מסניפי רשת אמאזונס צויס ברחבי הארץ או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבון החברה (ככל שהמוצר סופק ללקוח באמצעות משלוח); (ג). עם הזיכוי תימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור (ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם).

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ”ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-60 הימים האחרונים.

8.6.2 היה וביטול הזמנה נעשה שלא עקב פגם, אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו ללקוח אודות תכונות המוצר, אי-אספקת המוצר במועד או בשל הפרה אחרת של ההזמנה בידי החברה:

(א). יפעל הלקוח לביטול ההזמנה בהקדם באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 8.5.2 לעיל, ולא יאוחר מ-14 יום מיום קבלת המוצר על-ידו; (ב). יזוכה הלקוח בסיום הטיפול בפניה תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול בכפוף להחזרת המוצר לחברה. החזרת המוצר תיעשה לאחד מסניפי רשת כוכב היופי ברחבי הארץ או בתיאום איסוף המוצר מבית הלקוח על חשבונו. (ג). עם הזיכוי יימסר ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור והחברה תהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחייב את הלקוח בדמי ביטול הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותביא לידיעת הלקוח את החלטתה לעניין החיוב טרם חיוב הלקוח בפועל. דמי הביטול יהיו בשיעור של עד 5% ממחיר הקנייה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה, ובמידה שלא יוצג אחד מהנ”ל, הזיכוי הכספי יהיה בהתאם למחיר הנמוך ביותר של המוצר ב-60 הימים האחרונים.

8.7 במקרה של ביטול הזמנה מכל סיבה שהיא הלקוח יאפשר לאמאזונס צויס ו/או למי מטעמה להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או יבואן המוצר לצורך בדיקה.

8.8 היה ולאחר ביצוע הזמנה באתר יתברר כי המוצר אזל במלאי ו/או כי לא ניתן לספקו, יישלח ללקוח דואר אלקטרוני (או שנציג החברה ייצור איתו קשר טלפוני) המודיע על ביטול הזמנת אותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו (לפי העניין) ולא תהיה ללקוח כל טענה כנגד החברה בגין זאת. לחילופין, כוכב היופי רשאית להציע ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך למוצר שהוזמן. ללקוח תינתן הזכות לבחור באם הוא מעוניין במוצר החלופי או שהוא מעוניין בביטול ההזמנה ביחס לאותו מוצר ללא חיוב ו/או השבת כספו ככל שחויב (לפי העניין). לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד כוכב היופי במקרה כאמור.

8.9 היה ולאחר אספקת ההזמנה ללקוח יתברר כי לא כל המוצרים שבהזמנה סופקו ללקוח, יפנה הלקוח לחברה באחת הדרכים המפורטות בסעיף 8.5.2 בהקדם, ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום אספקת ההזמנה (באם הפנייה נעשית באמצעות שליחת הודעה בעמוד יצירת קשר/ביטול הזמנה- יש לבחור “הזמנה שהגיעה”). ללקוח תינתן הזכות לבחור באם: (א) הוא מעוניין בהשבת כספו עבור המוצר/ים שלא סופק/ו (זיכוי כאמור יעשה בהתאם להוראות סעיף 8.6.1- ללא דרישת השבת המוצר/ים ולא יגבו מהלקוח דמי ביטול כלשהם); או (ב) שהוא מעוניין לאסוף את המוצר/ים החסר/ים או מוצר חליפי בכל אחת מחנויות רשת כוכב היופי. לא תהיה ללקוח כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד כוכב היופי במקרה כאמור.

8.10 מוצרים אשר מוצגים במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד ההזמנה באתר ולזמינות המוצר במלאי החברה.

8.11 כוכב היופי רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מנגנון ההזמנה בו.